Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων για πρόσβαση στην υποδομή PRACE

Τύπος Ενημέρωσης 

Άνοιξε η 10η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρόσβαση στην υποδομή PRACE (Tier-0).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 22η Οκτωβρίου 2014.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε έργα μεγάλης κλίμακας η υλοποίηση των οποίων απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ.

Διαθέσιμα συστήματα:

• “Curie”, Bull Bullx cluster (GENCI @CEA, Γαλλία)

• “Fermi”, IBM Blue Gene/Q (CINECA, Ιταλία)

• “Hornet” – Cray XC30 (GCS @HLRS, Γερμανία)

• “MareNostrum”,IBM System X iDataplex (BSC, Ισπανία)

• “SuperMUC”,IBM System X iDataplex (GCS @LRZ, Γερμανία)

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του PRACE για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων:

http://www.prace-ri.eu/prace-project-access/

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνήστε με το Γραφείο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών του ΚΗΔ στο e-mail support@grid.auth.gr

Αν θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αξιοποιώντας την υποδομή του PRACE μπορείτε να δείτε το ετήσιο report του PRACE για το έτος 2013:

http://www.prace-ri.eu/ar-2013/