Αναβαθμίσεις συνδέσεων εξωκειμένων μονάδων: Θέρμη, Πληροφορική και Δασολογία

Τύπος Ενημέρωσης 

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ολοκληρώθηκαν οι αναβαθμίσεις των δικτυακών συνδέσεων:

  • του campus της Θέρμης (εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ, Τμήματος Μουσικών Σπουδών και Τμήματος Εικαστικών Τεχνών), το οποίο συνδεόταν με ταχύτητα 100 Mbps
  • του Τμήματος Πληροφορικής (εγκαταστάσεις επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως), το οποίο συνδεόταν με ταχύτητα 20 Mbps download / 2 Mbps upload
  • του Δασοβοτανικού Κήπου του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (περιοχή Φοίνικα), ο οποίος συνδεόταν με ταχύτητα 7 Mbps

Το καθένα από τα τρία παραπάνω σημεία παρουσίας του ΑΠΘ συνδέεται πλέον με το κεντρικό campus του ΑΠΘ με ταχύτητα 1 gigabit per second (Gbps). Οι gigabit ethernet συνδέσεις υλοποιούνται πάνω από το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών Θεσσαλονίκης του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), αδαπάνως για το ΑΠΘ. Για την υλοποίηση απαιτήθηκε η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου δικτυακού εξοπλισμού, που έγιναν από το ΚΗΔ.

Οι νέες συνδέσεις δίνουν νέες δυνατότητες στους χρήστες του ΑΠΘ, όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιήσουν ευρυζωνικές εφαρμογές με άνεση.