Συμβολή του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη διεξαγωγή έρευνας του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας

Τύπος Ενημέρωσης 

Ερευνητές του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας (Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) διεξήγαν έρευνα αναφορικά με τις αλλαγές της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας στην παρούσα περίοδο (μέσα επίπεδα ακτινοβολίας για τα έτη 2005-2015) και σε μελλοντικό χρονικό διάστημα (έτη 2090-2100), συγκριτικά με τα μέσα επίπεδα ακτινοβολίας στο παρελθόν (έτη 1950-1960).

Η έρευνα απαίτησε τη διενέργεια ενός μεγάλους αριθμού προσομοιώσεων που θα ήταν ανέφικτο να πραγματοποιηθούν σε ρεαλιστικούς χρόνους χωρίς την αξιοποίηση πόρων της υπολογιστικής υποδομής του ΑΠΘ και την τεχνική υποστήριξη του προσωπικού του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι ερευνητές:

Η χρήση της Υπολογιστικής Συστοιχίας του ΑΠΘ μας έδωσε τη δυνατότητα να περιορίσουμε δραστικά το χρόνο που απαιτείται για τις προσομοιώσεις

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα και τα αποτελέσματα αυτής μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Εικόνα 1. Μέση μηνιαία μεταβολή (%) του δείκτη υπεριώδους ακτινοβολίας κατά το τοπικό μεσημέρι για τα έτη 2090 - 2100 συγκριτικά με τις αντίστοιχες μέσες τιμές για τα έτη 1950-196, όπως προέκυψε από το σύνολο των μοντέλων. Οι αλλαγές για ανέφελο ουρανό παρουσιάζονται στα (α-γ) για το RCP 4.5 και (δ-στ) για το RCP 8.5 για τους μήνες Απρίλιο, Ιούνιο και τον Αύγουστο αντίστοιχα. Οι αλλαγές, όταν συμπεριλάβουμε και την επίδραση των νεφών, εμφανίζονται στα (g-i) για το RCP 4.5 και (ι-λ) για το RCP 8.5. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα προσομοιώσεων μόνο για θαλάσσιες περιοχές (Fountoulakis et al., 2014)

Εικόνα 2. Λόγος της μέσης μηνιαίας υπεριώδους-Β ακτινοβολίας κατά το τοπικό μεσημέρι, που εισέρχεται στον ωκεανό στο μέλλον (μέση ακτινοβολία για τα έτη 2090-2100) σε σχέση με το παρελθόν (μέση ακτινοβολία για τα έτη 1950-1960) για τους μήνες Απρίλιο, Ιούνιο και Αύγουστο και για τα σενάρια (α-γ) RCP 4.5 και (d-f) RCP 8.5 (Fountoulakis et al., 2014).