Ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών τηλεφωνικών υπερβάσεων

Τύπος Ενημέρωσης 

Όπως κάποιοι από εσάς ήδη παρατηρήσατε, το σύστημα έκδοσης λογαριασμών των τηλεφωνικών υπερβάσεων αναβαθμίστηκε. Καταργήσαμε την έντυπη αποστολή λογαριασμών σε φάκελο και πλέον θα τους λαμβάνετε ηλεκτρονικά με email. Το νέο σύστημα εξοικονομεί πόρους, καθώς καταργεί τις  εκτυπώσεις και  επιτρέπει την άμεση διανομή τους χωρίς να απαιτηθεί πρόσθετη προσπάθεια.

Λίγα λόγια για τη λειτουργία του συστήματος:

Οι λογαριασμοί θα φθάνουν στο email του δικαιούχου του προσωπικού κωδικού κλήσης καθώς και τυχόν χρηστών του κωδικού εάν υπάρχουν.
Η αποστολή του email θα γίνεται τις αμέσως επόμενες ημέρες μετά από το κλείσιμο κάθε διμήνου, στην περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση των δωρεάν μονάδων που τυχόν δικαιούστε. Για τη δική σας διευκόλυνση, εάν η υπέρβαση είναι κάτω από 10 ευρώ, δεν θα έρχεται λογαριασμός, αλλά το ποσό θα ενσωματώνεται στον επόμενο.

Θυμίζουμε ότι δικαιούχος προσωπικού κωδικού μπορεί να είναι μόνο κάποιο μόνιμο μέλος του ΑΠΘ (υπάλληλος, μέλος ΔΕΠ, κτλ). Στην περίπτωση που στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων του, κάποιος συμβασιούχος υπάλληλος του ΑΠΘ πρέπει να κάνει χρήση κωδικού, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιεί κωδικό που έχει εκδοθεί για κάποιον επιβλέποντα ή συνάδελφό του (μόνιμο μέλος του ΑΠΘ). Τότε ορίζεται ως δικαιούχος του κωδικού το μόνιμο μέλος και ως χρήστης του κωδικού ο συμβασιούχος υπάλληλος, και το email του λογαριασμού φθάνει και στους δυο.

Σχετικά με τις δωρεάν μονάδες που δικαιούνται τα μέλη της Κοινότητας βάσει της ιδιότητάς τους, μπορείτε να ενημερωθείτε από αυτόν τον σύνδεσμο. Η ιδιότητα κάθε μέλους της Κοινότητας ενημερώνεται αυτόματα από τα στοιχεία της Διοίκησης, ενώ μπορείτε να ελέγξετε την ορθότητα της ιδιότητάς σας από τον παρακάτω σύνδεσμο και να υποβάλετε αίτημα διόρθωσης εάν χρειάζεται: Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου. Επειδή η Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου (ΠΥΚΑ) δεν ενημερώνεται για τις ιδιότητες των Διευθυντών Τομέων ή Κλινικών, παρακαλείστε να μας γνωστοποιείτε επίσημα (με έγγραφο της Γραμματείας) την ιδιότητά σας αυτή, καθώς και απαραιτήτως τη χρονική διάρκεια της θητείας σας.

Σημειώνεται ότι μόνο ο προσωπικός σας κωδικός δικαιούται μονάδες λόγω της ιδιότητάς σας. Εάν αιτηθείτε επιπλέον κωδικό για χρήση από τρίτα άτομα (π.χ. συμβασιούχοι, φοιτητές, εργολαβικοί υπάλληλοι) του τομέα σας, αυτός ο κωδικός δεν δικαιούται δωρεάν μονάδες.