Νέο Σύστημα Εγγραφών ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 

Το νέο σύστημα εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι  διαθέσιμο μέσα από την ιστοσελίδα register.auth.gr

Για πρώτη φορά μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον ο πρωτοετής φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει γρήγορα και εύκολα τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής, την οποία στη συνέχεια θα εκτυπώσει και θα καταθέσει στη γραμματεία
 • Να εκδόσει ιδρυματικό λογαριασμό, ο οποίος του δίνει πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
 • Να αιτηθεί την απόκτηση της ακαδημαϊκής του ταυτότητας.

Για τη λειτουργία του συστήματος οι πρωτοετείς, πέρα των παραδοσιακών ανακοινώσεων, ενημερώνονται με την αποστολή μηνύματος (με SMS και email). Τους ίδιους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας αξιοποιεί το σύστημα και σε επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Αξίζουν να επισημανθούν ιδιαίτερα τα οφέλη που προκύπτουν τόσο για τους πρωτοετείς φοιτητές, όσο και για το προσωπικό των γραμματειών του Α.Π.Θ. από τη λειτουργία του συστήματος που αφορά στην ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης.

Για τους πρωτοετείς:

 • Προετοιμασία όλων των δικαιολογητικών και αιτήσεων πριν την επίσκεψη στις Γραμματείες
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής στις θυρίδες των γραμματείων
 • Διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων τους με την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε τρίτους
 • Άμεση απόκτηση βεβαίωσης εγγραφής
 • Άμεση απόκτηση ιδρυματικού λογαριασμού ήδη από την πρώτη μέρα εγγραφής (κατάθεσης των δικαιολογητικών) και άρα πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών (elearning, sis, νησίδες, κλπ.)

Για τις γραμματείες του Πανεπιστημίου:

 • Απαλλαγή από την καταχώρηση των στοιχείων και επικέντρωση στον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγραφής
 • Βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων εγγραφής των φοιτητών με την υποχρεωτική συμπλήρωσή τους στο στάδιο της εγγραφής και ηλεκτρονικό έλεγχο της συμπλήρωσής τους (ΑΜΚΑ, πεζά ονοματεπώνυμα, επιβεβαίωση κινητού)
 • Διασφάλιση εναλλακτικής μεθόδου άμεσης επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω SMS για θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των σπουδών
 • Κατάργηση των  εκτυπώσεων που απαιτούνταν για την έκδοση του ιδρυματικού λογαριασμού σε χαρτί και διανομή τους με χειρονακτικό τρόπo