Ολοκλήρωση αναβάθμισης υποδομής φιλοξενίας ιστοχώρων ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αναβάθμισης της υποδομής φιλοξενίας ιστοχώρων Μονάδων του ΑΠΘ. Συγκεκριμένα, έχει γίνει μετάβαση σε νέο εξυπηρετητή (hosted4.auth.gr) με προηγμένες δυνατότητες καθώς και αναβάθμιση της πλατφόρμας Plesk στην έκδοση 11.5. Για τη  διευκόλυνσή σας έχουμε δημιουργήσει νέο οδηγό διαχείρισης.

Μεταξύ άλλων, οφέλη που προκύπτουν από τις παραπάνω ενέργειες είναι:

  •     η ανανέωση του web interface και επίλυση πολλών bugs του Plesk,
  •     νέες λειτουργίες στους διαχειριστές,
  •     γρηγορότερες αποκρίσεις ιστοχώρων,
  •     καλύτεροι μηχανισμοί αντιμετώπισης malware, ιών και γενικά μολύνσεων αλλά και επιθέσεων

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση σε ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εργασιών.