Η σελίδα μας στο facebook

Τύπος Ενημέρωσης 

Ενημερωθείτε άμεσα για νέες υπηρεσίες, εκδηλώσεις και σεμινάρια του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για προγραμματισμένες εργασίες σε προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που επηρεάζουν μεγάλη ομάδα χρηστών, για θέματα ασφάλειας και καλής χρήσης του ιδρυματικού λογαριασμού και των υπηρεσιών,
μέσα από τη σελίδα μας στο facebook:

itauth