Αναβαθμίσεις συνδέσεων εξωκειμένων μονάδων

Τύπος Ενημέρωσης 

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης των δικτυακών υποδομών του ΑΠΘ, ολοκληρώθηκαν μέσα στο Μάιο 2014 οι αναβαθμίσεις των εξής εξωκειμένων μονάδων:

  • Τμήμα Θεάτρου (Εγνατία 122) από 10,8 / 0,9 Mbps σε 19 / 1,3 Mbps
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αρχαιολογικού Μουσείου 29) από 11 / 0,8 Mbps σε 37 / 5 Mbps
  • Κλινική παραγωγικών ζώων Τμήματος Κτηνιατρικής (Κολχικό) από 2 / 0,5 σε 11,5 / 1 Mbps