Ανανέωση λογισμικού SPSS

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η ετήσια ανανέωση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics.

Αν το πρόγραμμα ΔΕΝ είναι εγκατεστημένο και ενδιαφέρεστε να το χρησιμοποιήσετε, ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στη σελίδα του SPSS.

Αν το πρόγραμμα είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και έχει λήξει η άδεια χρήσης ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Μεταβείτε στη σελίδα Το λογισμικό μου και δείτε τους νέους κωδικούς εγκατάστασης για την έκδοση που σας ενδιαφέρει. (Αν δεν υπάρχει παλαιότερη αίτηση προχωρήστε στην καταχώρηση νέας από το Αιτήσεις Λογισμικού).
  2. Εκτελέστε το πρόγραμμα License Authorization Wizard (Έναρξη -> Προγράμματα -> ΙΒΜ SPSS Statistics -> ΙΒΜ SPSS Statistics License Authorization Wizard) και επιλέξτε "License my product now" για να δώσετε το νέο κωδικό και να ανανεώσετε την άδεια.