Αξιολογήστε τις υπηρεσίες μας

Τύπος Ενημέρωσης 

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των υπηρεσιών μας, η άποψή σας για την ποιότητα και την χρησιμότητά τους είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Αφιερώστε λίγα λεπτά και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των υπηρεσιών μας μέσα από το σύνδεσμο που λάβατε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι απαντήσεις σας θα συμβάλουν στον καλύτερο και αποδοτικότερο σχεδιασμό των επόμενων δράσεών μας.