Αλλαγή ψηφιακών πιστοποιητικών ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 

Ξεκίνησε η σταδιακή αντικατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών στης ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ. Τα νέα ψηφιακά πιστοποιητικά θα εκδοθούν από την Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) η οποία είναι μέλος του Mozilla Root CA program από το 2012, του Microsoft Root CA program από τον Ιούνιο του 2013 και του Apple Root CA program από το Σεπτέμβριο του 2013. Ώς εκ τούτου, είναι προεγκατεστημένη στον πλοηγό Mozilla Firefox, στις καινούριες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων της Microsoft (Windows) και της Apple (iOS, OS X), καθώς και σε λειτουργικά συστήματα Linux και λογισμικά που χρησιμοποιούν Network Security Services (NSS) έκδοσης 3.13.2 ή νεότερη.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε πρόγραμμα στους ακόλουθους συνδέσμους:

Αν τυχόν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την πρόσβασή σας σε ασφαλείς ιστοχώρους (https) υπηρεσιών του ΑΠΘ επειδή έχει παλιά έκδοση λειτουργικού (π.χ. WinXP), θα πρέπει να ακολουθήσετε τις αντίστοιχες οδηγίες για:

    Internet Explorer ή Google Chrome σε Windows: οδηγίες
    Mozilla Firefox: οδηγίες
    iOS: οδηγίες
    MacOS: οδηγίες
    android: οδηγίες