Διευκρινίσεις σε σχέση με την Κεντρική Αδειοδότηση του Microsoft Office και Windows (desktop editions)

Τύπος Ενημέρωσης 

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με τη διανομή λογισμικών της εταιρείας Microsoft θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι η εταιρία Microsoft έχει δύο βασικούς τρόπους παροχής/διανομής λογισμικού προς τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα:

  1. Το πρόγραμμα Dreamspark, το οποίο χωρίζεται σε “Premium” και “Standard”, όπου προσφέρεται –μεταξύ άλλων- δωρεάν το λειτουργικό σύστημα Windows (desktop editions) μόνο για υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων αλλά πλέον μόνο στα Τμήματα και τις Σχολές που ανήκουν στην κατηγορία STEM. Η Microsoft διαχωρίζει πλέον τα τμήματα και τις σχολές σε STEM και non-STEM σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόγραμμα Dreamspark είναι η μετεξέλιξη του MSDN-Academic-Alliance (MSDN-AA) στο οποίο συμμετέχει το ΑΠΘ από το 2002. Υπογραμμίζεται ότι η Microsoft (και όχι το ΚΗΔ ή το ΑΠΘ) αποφάσισε τη συγκεκριμένη διαφοροποίηση στο πρόγραμμα Microsoft Dreamspark. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο του προγράμματος Dreamspark.
  2. Το πρόγραμμα OVS-ES (Campus Agreement) μέσω του οποίου αγοράζονται άδειες  χρήσης λογισμικού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το ΑΠΘ, για πρώτη φορά (Δεκ 2013) συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό, καλύπτοντας σε πρώτη φάση τις διοικητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου εξασφαλίζοντας άδειες Office και Windows (desktop editions) για τις θέσεις εργασίας διοικητικής χρήσης, για ΟΛΕΣ τις ακαδημαϊκές/διοικητικές μονάδες του ΑΠΘ.

Το πρόγραμμα OVS-ES έχει δυνατότητα επέκτασης, όπως αναφέρθηκε στην αρχική ανακοίνωση, ώστε να καλύπτει το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές κάθε Τμήματος/Σχολής ως προς το λογισμικό Office και windows (desktop editions). Στο πλαίσιο αυτής της επέκτασης, το ΚΗΔ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επικοινωνίας με Τμήματα/Σχολές για καταγραφή εκδηλώσεων συμμετοχής, ενώ εξετάζεται η κεντρική προμήθεια αδειών Windows (desktop editions) για τα μέλη των non-STEM Τμημάτων, τα οποία λόγω αλλαγής στην πολιτική της εταιρίας Microsoft δεν έχουν δωρεάν πρόσβαση στο συγκεκριμένο λογισμικό μέσω του προγράμματος Dreamspark.