Λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης εικονικών μηχανών VMware

Τύπος Ενημέρωσης 

Εάν είστε μέλος ΔΕΠ ή φοιτητής των Σχολών:
                    - Θετικών Επιστημών
                    -  Πολυτεχνική
                    -  Επιστημών Υγείας
                    -  Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
μπορείτε να αποκτήσετε το λογισμικό της VMware που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε εικονικές μηχανές.

Το λογισμικό σας προσφέρεται μέσω της συμμετοχής του ΑΠΘ  στο VΜware Academic Program.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και για το πως μπορείτε να το αξιοποιήσετε μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας