Συνοπτικός απολογισμός έργου - Στατιστικά στοιχεία χρήσης υπηρεσιών 2013

Τύπος Ενημέρωσης 

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δημοσιεύει συνοπτικό απολογισμό των δράσεων του και στατιστικά στοιχεία χρήσης των υπηρεσιών για το 2013 σε μια προσπάθεια πληρέστερης ενημέρωσης των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.