Δηλώσεις εγγραφής εαρινού εξαμήνου

Τύπος Ενημέρωσης 

Οι δηλώσεις εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το περιβάλλον http://m.auth.gr ή μέσω της εφαρμογής για κινητά ΑΠΘ Mobile από τις 27 Φεβρουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου.

Για ερωτήσεις και προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στην εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.