Υποβολή αιτήσεων για το τρίτο σεμινάριο ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το τρίτο σεμινάριο της 22ης σειράς σεμιναρίων χρήσης ArcGIS.

ΚΗΔ-503 ArcGIS Extensions Spatial Analyst - 3D Analyst (ArcGIS III),  Τε 22 Ιαν - Πα 24 Ιαν, 09:00-14:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στo σεμινάριο ArcGIS II είναι να έχει προηγηθεί παρακολούθηση των  ArcGIS I και ArcGIS II.

Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για την 22η σειρά σεμιναρίων χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών δείτε στη σχετική ανακοίνωση