Υποβολή αιτήσεων για το δεύτερο σεμινάριο ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το δεύτερο σεμινάριο της 22ης σειράς σεμιναρίων χρήσης ArcGIS.

ΚΗΔ-502 Προχωρημένα θέματα στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS (ArcGIS II), Δε 16 Δεκ - Τε 18 Δεκ, 09:00-14:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στo σεμινάριο ArcGIS II είναι να έχει προηγηθεί παρακολούθηση του ArcGIS I.

 

Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε εδώ

 

Περισσότερες πληροφορίες για την 22η σειρά σεμιναρίων χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών δείτε στη σχετική ανακοίνωση