Ένταξη της Αρχής Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) στο λογισμικό της Microsoft και της Apple

Τύπος Ενημέρωσης 

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Ένα σημαντικό επίτευγμα κατάφερε ομάδα στελεχών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ, http://it.auth.gr) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που διευκολύνει την υιοθέτηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας.

Η ομάδα διαμόρφωσε την Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA- http://www.harica.gr) και πέτυχε την αποδοχή της από τους οργανισμούς Mozilla, Microsoft και Apple, που σημαίνει και ένταξή της στα λογισμικά τους. Η HARICA επιτρέπει τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών στις νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που απαιτούν την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη,  εξασφαλίζουν την ακεραιότητα της ανταλλαγής μηνυμάτων και την εμπιστευτικότητα της επικοινωνίας. Αυτά τα ψηφιακά πιστοποιητικά έχουν δυνητικά θέση ιδιόχειρης υπογραφής και είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και έγκυρα, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υπηρεσιών την ηλεκτρονική αποστολή βαθμολογιών μαθημάτων, την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, την πρόσβαση σε διεθνή βιβλιογραφία, την παραλαβή πιστοποιητικών από φοιτητές -αποφοίτους, και επιτυγχάνει μείωση του διοικητικού κόστους.

Πληροφοριακά, μόλις 63 οργανισμοί παγκοσμίως διαθέτουν Αρχές Πιστοποίησης με τη συγκεκριμένη αναγνώριση όπως η HARICA. Η ένταξη μιας αμιγώς Ελληνικής Αρχής Πιστοποίησης σε δημοφιλείς browsers και Λειτουργικά Συστήματα είναι η πρώτη για τα Ελληνικά δεδομένα. Πραγματοποιήθηκε δε μετά από σχετική ανάθεση από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet (http://www.gunet.gr).

Το ΑΠΘ συνεχίζει να πρωτοπορεί στην προώθηση του ηλεκτρονικού πανεπιστημίου αναβαθμίζοντας διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία. Για περισσότερες πληροφορίες οι χρήστες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://www.harica.gr.

Με εκτίμηση,

Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: 2310 99 9000
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@auth.gr
Δικτυακός τόπος: http://it.auth.gr