Προσοχή!!! Προσπάθειες υποκλοπής στοιχείων μέσω παραπλανητικών email

Τύπος Ενημέρωσης 

 

09/10/2013

Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για υποκλοπή στοιχείων πιστωτικών καρτών. Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ σας παρακαλεί να δώσετε την προσοχή σας στις παρακάτω πληροφορίες:

Ακολουθεί δείγμα παραπλανητικού μηνύματος:

Παρακαλούμε μην εμπιστεύεστε τους αναγραφόμενους αποστολείς σε μηνύματα που σας ζητούν να εγκαταστήσετε κάποιο λογισμικό στον υπολογιστή σας, ή να αποκαλύψετε τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών σας.

Αν λάβετε κάποιο ύποπτο μήνυμα και πριν προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετική με αυτό, προωθήστε το στο ΚΗΔ στη διεύθυνση abuse@auth.gr (κατά προτίμηση με πλήρεις κεφαλίδες, ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα: (http://noc.auth.gr/manuals/mail/FAQ-mail/mail-headers.html) ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310999000, ώρες 08:15-15:00.