Σεμινάριο Cardisoft 4

Τύπος Ενημέρωσης 

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού του ΑΠΘ, διοργανώνει διήμερο σεμινάριο συνολικής διάρκειας οκτώ (8) ωρών για την εκπαίδευση των υπαλλήλων των γραμματειών στην εφαρμογή φοιτητικής μέριμνας, Cardisoft Γραμματεία 4.

Πιο αναλυτικά τα θέματα είναι:

«Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της εφαρμογής και αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων», Τετάρτη 17 Απριλίου, 10:00 – 14:00 στο αμφιθέατρο της κεντρικής βιβλιοθήκης.

«Πρακτική εφαρμογή σε περιοδικά επαναλαμβανόμενες διαδικασίες της εφαρμογής»,  Πέμπτη 18 Απριλίου, 10:00 – 14:00 στη νησίδα της κεντρικής βιβλιοθήκης. Σε 4 τμήματα των 20 ατόμων, ανά δίωρο.

Προτείνεται η συμμετοχή όλων των υπαλλήλων της γραμματείας που χειρίζονται την εφαρμογή και των προϊσταμένων των γραμματειών τουλάχιστον την πρώτη μέρα γιατί θα έχει και γενικότερο ενημερωτικό χαρακτήρα, καθώς και των διαχειριστών των κόμβων.

Παρακαλούμε:

- οι γραμματείες να απαντήσουν στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους έχει αποσταλεί δηλώνοντας τους συμμετέχοντες από το κάθε τμήμα
 
- κάθε συμμετέχον υπάλληλος να δηλώσει ηλεκτρονικά τη συμμετοχή του στους συνδέσμους στο δεξί μέρος της σελίδας (αφού έχει κάνει είσοδο με τον ιδρυματικό του λογαριασμό πάνω δεξιά) επιλέγοντας και το τμήμα που προτιμά για την 18η Απριλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΗΔ στο τηλ 998462 (κα Τρώντσιου) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση seminars@it.auth.gr.