Υποβολή αιτήσεων για το δεύτερο σεμινάριο ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το δεύτερο σεμινάριο της 21ης σειράς σεμιναρίων χρήσης ArcGIS

ΚΥΤΠ-502 Προχωρημένα θέματα στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS (ArcGIS II), Δε 1 Απρ - Τε 3 Απρ, 09:00-14:00  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στo σεμινάριο ArcGIS II είναι να έχει προηγηθεί παρακολούθηση του ArcGIS I.

Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να υποβάλλετε εδώ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ


Περισσότερες πληροφορίες για την 21η σειρά σεμιναρίων χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών δείτε στη σχετική ανακοίνωση