Αναβάθμιση δικτύων πρόσβασης

 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης των δικτύων πρόσβασης στο παλαιό κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών (22α και 22β), στο κτίριο του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (11) και στο κτίριο των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας (19). Το δίκτυο πρόσβασης που ήταν τεχνολογίας shared ethernet 10 Mbps, αντικαταστάθηκε με δίκτυο τεχνολογίας switched fast ethernet 10/100 Mbps. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να έχουν ταχύτερη πρόσβαση τόσο σε μηχανήματα του τοπικού τους δικτύου, όσο και στο δίκτυο κορμού του Α.Π.Θ. και κατ' επέκταση στο Internet.

Ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε εξυπηρετεί 353 πρίζες δικτύου στο παλαιό κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών, 150 πρίζες δικτύου στο κτίριο του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και 271 πρίζες δικτύου στο κτίριο των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας.
 

Από το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου του Α.Π.Θ.