Περιοχικός Αριθμός Κλήσης (ΠΕ.Α.Κ) στο Νομό Φλώρινας

Τα μέλη των τμήματων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στον Νομό Φλώρινας (Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Δημοτικής Εκπαίδευσης & Παιδαγωγικό Τμήμα) έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνδεθούν με Περιοχικό Αριθμό Κλήσης (ΠΕ.Α.Κ) στο διαδίκτυο. Η χρέωση ΠΕ.Α.Κ - Ο.Τ.Ε είναι φθηνότερη της αστικής μονάδας (σύμφωνα με τα τιμολόγια του Ο.Τ.Ε) και η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες που έχουν λογιαριασμό στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου.

Έτσι από τις 24/07/2001, λειτουργούν και για το νομό Φλώρινας οι αριθμοί κλήσης:
  • 096515150, για απλή τηλεφωνική κλήση, (μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης 56Κ) με υποστήριξη του πρωτοκόλλου V.90, και
  • 096515450 για συνδρομητές που διαθέτουν BRI-ISDN σύνδεση (ταχύτητα σύνδεσης 64Κ)

Η νέα υπηρεσία υλοποιείται από modem νέας τεχνολογίας που υποστηρίζουν τους παραπάνω τρόπους σύνδεσης. Στους αριθμούς αυτούς μπορούν να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 60 κλήσεις και δικαίωμα πρόσβασης έχουν όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας: φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, προσωπικό.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία σύνδεσης μέσω τηλεφώνου θα βρείτε στη σελίδα http://noc.auth.gr/services/dial-up.

Η Επιτροπή Δικτύου και Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του Α.Π.Θ. θα συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την διαρκή βελτίωση του Δικτύου Δεδομένων και των δυνατοτήτων επικοινωνίας που παρέχουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας.

Από το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου του Α.Π.Θ.