Νέα Αναβάθμιση της Ταχύτητας Πρόσβασης του Α.Π.Θ. στο Διαδίκτυο μέσω του Ε.Δ.Ε.Τ.

 

Σας ενημερώνουμε για τη νέα αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση του Πανεπιστημίου μας στο Διαδίκτυο (Internet) μέσω του Εθνικού Δικτύου Ερευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ):

 

ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΘ ΣΤΟ ΕΔΕΤ
Μετά την αναβάθμιση των συνδέσεων του ΕΔΕΤ σε 155 Mbps με Αμερική και 155 Mbps με Ευρώπη η λογική ζεύξη (PVC) που χρησιμοποιεί το Α.Π.Θ. αποκλειστικά για κίνηση IP αναβαθμίστηκε σε χωρητικότητα 29,6 Mbps (από 19,7 Mbps) επιτυγχάνοντας πλέον καθαρή ΙΡ χωρητικότητα 24 Μbps.

Η Επιτροπή Δικτύου και Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του Α.Π.Θ. θα συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την διαρκή βελτίωση του Δικτύου Δεδομένων και των δυνατοτήτων επικοινωνίας που παρέχουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας.