Το ΚΛΔΔ υποστηρίζει τη ζωντανή μετάδοση του TERENA Networking Conference 2001

 

Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του ΑΠΘ, υποστηρίζει την μετάδοση του TERENA Networking Conference 2001, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά αυτή την εβδομάδα, από το παρακάτω URL: http://www.terena.nl/conf/tnc2001/livestreaming.html

[Starting on Monday 14 May 2001 at 12:30 +0200 (EET) sessions from the TERENA Networking Conference 2001 can be followed on a live video stream distributed from the conference centre in Antalya, Turkey to several locations in Europe.
The streaming from the two conference rooms is unicast through a Windows Media server connected to several NetCache boxes on loan from Network Appliance with a central distribution point in the Netherlands.
To be able to watch it please go to http://www.terena.nl/conf/tnc2001/livestreaming.html You need to have the Windows Media client installed and to follow the appropriate link to the NetCache server close to your country.]
Από το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου του Α.Π.Θ.