Διπλασιασμός των γραμμών πρόσβασης με ΠΕΑΚ στους εξυπηρετητές τηλεφωνικών κλήσεων από 30 σε 60

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια αναβαθμίσεων που πραγματοποιούνται για την πρόσβαση στο Διαδικτύο (Internet) διπλασιάστηκαν οι γράμμες πρόσβασης με Περιοχικό Αριθμό Κλήσης (ΠΕΑΚ) στους εξυπηρετητές τηλεφωνικών κλήσεων (dial-up servers) από 30 σε 60.

Έτσι αυτή τη στιγμή το ΚΛ&ΔΔ μπορεί να εξυπηρετεί συνολικά 124 ταυτόχρονες τηλεφωνικές συνδέσεις. Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία σύνδεσης μέσω τηλεφώνου θα βρείτε στη σελίδα http://noc.auth.gr/services/dial-up.

Η Επιτροπή Δικτύου και Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του Α.Π.Θ. θα συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την διαρκή βελτίωση του Δικτύου Δεδομένων και των δυνατοτήτων επικοινωνίας που παρέχουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας.

Από το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου του Α.Π.Θ.