Δημοσίευση προσωπικών ιστοσελίδων μέσω του πρωτοκόλλου FTP

 

Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του ΑΠΘ παρέχει νέα υπηρεσία για εύκολη δημοσίευση ιστοσελίδων, θέλοντας να σας βοηθήσει στην δημιουργία και διάθεση ηλεκτρονικού υλικού στο Internet.

Τα διάφορα προγράμματα δημιουργίας ιστοσελίδων, όπως το Microsoft FrontPage, Netscape Composer κ.α. παρέχουν τη δυνατότητα στον χρήστη να "δημοσιεύει" (να τοποθετεί στον web server) τις σελίδες που δημιούργησε στον υπολογιστή του, ή τροποποίησε μετά από αντιγραφή άλλων ιστοσελίδων. Η δημοσίευση αυτή (publishing) απλουστεύει πάρα πολύ την διαδικασία τοποθέτησης σελίδων, σε σχέση με τις προηγούμενα διαθέσιμες μεθόδους διαχείρισης του προσωπικού χώρου του χρήστη.

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης του προσωπικού σας χώρου και μέσα από το πρωτόκολλο FTP, κάτι που είχε ζητηθεί από πολλούς χρήστες.

Στη σελίδα: http://noc.auth.gr/services/manuals/publish/ παραθέτουμε οδηγίες για την δημοσίευση ιστοσελίδων μέσα από τα δυο πιο δημοφιλή προγράμματα δημιουργίας ιστοσελίδων, καθώς και μια εναλλακτική λύση με χρήση παλαιότερου εργαλείου μέσω του FTP πρωτοκόλλου. Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι οδηγίες για την διαχείριση (τροποποίηση, παραπομπή, απενεργοποίηση) της προσωπικής σας ιστοσελίδας http://users.auth.gr/username βρίσκονται στη διεύθυνση http://noc.auth.gr/services/manuals/homepage/

Από το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου του Α.Π.Θ.