'Αμεση ανανέωση του υλικού των ιστοσελίδων των τμημάτων και ερευνητικών ομάδων του Α.Π.Θ. από τους υπέυθυνους διαχειριστές

 

Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου στα πλαίσια επέκτασης της υπηρεσίας φιλοξενίας των σελίδων Τμημάτων και Ερευνητικών Ομάδων του Α.Π.Θ. παρέχει τώρα η δυνατότητα ανανέωσης των σελίδων από τους υπεύθυνους που το κάθε τμήμα έχει ορίσει με έγγραφο του Προέδρου. Οι υπεύθυνοι κατά τμήμα θα έχουν άμεσα πρόσβαση στο χώρο όπου βρισκεται αποθηκευμένο το υλικό της ιστοσελίδα του τμήματος. Η πρόσβαση θα γίνεται με username και password που το Κέντρο θα τους γνωστοποιήσει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Το password παράγεται αυτοματοποιημένα μέσω μιας γεννήτριας τυχαίων αριθμών.

Θα ακολουθήσει έγγραφο στους Προέδρους των τμημάτων το οποίο θα ενημερώνει για την γνωστοποίηση του κωδικού στους υπεύθυνους που έχουν υποδειχθεί κατά περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία δείτε http://noc.auth.gr/services/www ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@ccf.auth.gr.

Από το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου του Α.Π.Θ.