Νέα Αναβάθμιση της Ταχύτητας Πρόσβασης του Α.Π.Θ. στο Διαδίκτυο μέσω του Ε.Δ.Ε.Τ.

Σας ενημερώνουμε για τη νέα αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση του Πανεπιστημίου μας στο Διαδίκτυο (Internet) μέσω του Εθνικού Δικτύου Ερευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ):

 

ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΘ ΣΤΟ ΕΔΕΤ
Η λογική ζεύξη (PVC) που χρησιμοποιεί το Α.Π.Θ. αποκλειστικά για κίνηση IP αναβαθμίστηκε σε χωρητικότητα 19740 kbps (από 14805 Kbps) επιτυγχάνοντας πλέον καθαρή ΙΡ χωρητικότητα 16 Μbps.

Η Επιτροπή Δικτύου και Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του Α.Π.Θ. θα συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την διαρκή βελτίωση του Δικτύου Δεδομένων και των δυνατοτήτων επικοινωνίας που παρέχουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας.

Από το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου του Α.Π.Θ.