Νέα Υπηρεσία Εξυπητέτησης Περιαγωγής - Roaming Access

Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου Δεδομένων του ΑΠΘ προχώρησε στην υλοποίηση υπηρεσιών που διευκολύνουν τους χρήστες που βρίσκονται σε διαρκή μετακίνηση, και χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές για να βλέπουν ιστοσελίδες και να παίρνουν το e-mail τους.

 1. Στους χρήστες του Netscape Communicator (έκδοση 4.5 ή νεώτερη) δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύουν τις βασικές ρυθμίσεις του browser τους (όπως τα προσωπικά Bookmarks και τον mail server) σε έναν εξυπηρετητή δικτύου και να μπορούν να τις ανακτήσουν από διαφορετικούς υπολογιστές κάθε φορά.
  Πληροφορίες: http://noc.auth.gr/services/roaming
  Οδηγίες: http://noc.auth.gr/services/manuals/roaming

 2. Σε όλους τους χρήστες που επιθυμούν να βλέπουν τα e-mail τους από διαφορετικούς υπολογιστές, προτείνεται η χρήση του IMAP πρωτοκόλλου που επιτρέπει την επιλογή της αποθήκευσής τους στον mail server (χωρίς να τα μεταφέρει τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη), ώστε να μπορέσει ο χρήστης να τα ξαναδιαβάσει από έναν διαφορετικό προσωπικό υπολογιστή. Χρήστες του Netscape Communicator και του I.Explorer-OutlookExpress έχουν αυτή την δυνατότητα. Η διαγραφή των μηνυμάτων από τον mail server γίνεται μόνο μετά από επιλογή του χρήστη.
  Πληροφορίες: http://noc.auth.gr/services/e-mail
  Οδηγίες: http://noc.auth.gr/services/manuals/e-mail/imap.html

 3. Επίσης, για την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ συνεργατών προτείνεται η χρήση του προσωπικού σας χώρου για την εύκολη διάθεση των αρχείων σας μέσα από ιστοσελίδες-web.
  Πληροφορίες: http://noc.auth.gr/services/webhosting
  Οδηγίες: http://noc.auth.gr/services/manuals/web-files

Για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο υποστήριξης του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου Δεδομένων του ΑΠΘ: noc@auth.gr - τηλέφωνο: 231 0 998417