Συμμετοχή ΕΔΕΤ-ΑΠΘ-ΕΚΠΑ στην τηλεδιάσκεψη MegaConference II

Η Διαχειριστική Ομάδα Υπηρεσιών Πραγματικού Χρόνου (RTS) του ΕΔΕΤ που αποτελείται από τεχνικούς των Κέντρων Λειτουργίας Δικτύου του ΑΠΘ και του ΕΚΠΑ ανακοινώνει την συμμετοχή της στην μεγαλύτερη τηλεδιάσκεψη στο Internet μέχρι τώρα, στο MegaConference II.

Η τηλεδιάσκεψη λαμβάνει χώρα στις 31/10/00 και ώρα 17:15 (δηλαδή 10:15 - 11:45am EST kai 1:30 - 3:00 pm EST)

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες των ιδρυμάτων/φορέων του ΕΔΕΤ μπορούν να ενημερωθούν για το MegaConference II από το URL http://www.mega-net.net/megaconference/about.htm.

Η τηλεδιάσκεψη του MC-2 ψηφιοποιήθηκε και είναι διαθέσιμη από τον RealServer του ΑΠΘ.