Νέες Αναβαθμίσεις της Ταχύτητας Πρόσβασης του Α.Π.Θ. στο Διαδίκτυο μέσω του Ε.Δ.Ε.Τ.

Σας ενημερώνουμε για τις εξής νέες αναβαθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση του Πανεπιστημίου μας στο Διαδίκτυο (Internet) μέσω του Εθνικού Δικτύου Ερευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ):

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (70 Μbps)
    Αναβαθμίσθηκε η χωρητικότητα της διεθνούς σύνδεσης του ΕΔΕΤ με την Αμερική σε 70 Mbps.
  • ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΡΜΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (155Mbps)
    Ενεργοποιήθηκε η νέα γραμμή κορμού Αθήνας - Θεσσαλονίκης χωρητικότητας 155 Mbps.
  • ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΘ ΣΤΟ ΕΔΕΤ (34 Mbps)
    Η λογική ζεύξη (PVC) που χρησιμοποιεί το Α.Π.Θ. αποκλειστικά για κίνηση IP αναβαθμίστηκε σε χωρητικότητα 14805 kbps (από 12000 Kbps) επιτυγχάνοντας πλέον καθαρή ΙΡ χωρητικότητα 12 Μbps.

Η Επιτροπή Δικτύου και Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του Α.Π.Θ. θα συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την διαρκή βελτίωση του Δικτύου Δεδομένων και των δυνατοτήτων επικοινωνίας που παρέχουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας.

Από το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου του Α.Π.Θ.