Αναβάθμιση ταχύτητας σύνδεσης campus Θέρμης από 33.6Kbps στα 128Kbps (ISDN BRI)