Ασφάλεια χρήσης προσφερόμενων υπηρεσιών από το ΚΛΔΔ Network Services at AUTH and Secure Usage of Passwords

Η καλή και ασφαλής λειτουργία των υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του ΑΠΘ απαιτεί η πρόσβαση σε αυτές να είναι αποκλειστικά και μόνο προσωπική, από τον ίδιο τον δικαιούχο του λογαριασμού χρήσης. Ο κάθε χρήστης οφείλει να διασφαλίζει τον κρυφό κωδικό πρόσβασης του στις υπηρεσίες και να γνωρίζει ποιές υπηρεσίες είναι ασφαλείς και ποιές είναι επικίνδυνες για την υποκλοπή του κωδικού του από τρίτους.

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου έχει κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες ώστε οι μέθοδοι πρόσβασης στις υπηρεσίες να διασφαλιστούν με ειδικά πρωτόκολλα κρυπτογράφησης, αρκεί ο κάθε χρήστης να γνωρίζει πώς να τις χρησιμοποιεί με ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό, έχει υλοποιήσει την Αρχή Πιστοποίησης του Α.Π.Θ. την οποία μπορείτε να εμπιστευθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες της σελίδας http://noc.auth.gr/services/rootca

Συγκεκριμένα, οι παρακάτω υπηρεσίες ΕΙΝΑΙ ασφαλείς, δηλαδή εξασφαλίζουν την κρυπτογραφημένη μετάδοση του κωδικού πρόσβασης:

Οι παρακάτω υπηρεσίες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ασφαλείς, δηλαδή δεν εξασφαλίζουν την κρυπτογραφημένη μετάδοση του κωδικού πρόσβασης, και συνιστάται οι χρήστες να τις αποφεύγουν. Όταν αναγκαστικά τις χρησιμοποιούν, συνιστάται να αλλάζουν κατόπιν τον κωδικό πρόσβασης τους:

  • Διαχείριση e-mail στο mail.auth.gr μέσω απλού POP
  • Διαχείριση e-mail στο mail.auth.gr μέσω απλού IMAP
  • Σύνδεση με το server mail.auth.gr σε περιβάλλον command-line μέσω εφαρμογής TELNET
  • Χρήση της υπηρεσίας περιαγωγής (Roaming Access)