Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με το ΚΛΔΔ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλεί ενδιαφερόμενους με τα ακόλουθα προσόντα να υποβάλουν μια αίτηση Εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα με στόχο την άμεση συνεργασία σε ερευνητικά έργα που εκτελούνται στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ και του ΕΠΕΤ -ΙΙ

Προσόντα υποψηφίων συνεργατών:

 1. Τεχνικοί Δικτύου:
  1. Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Θετικών Επιστημών, ή Πολυτεχνικής Σχολής ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με σχετική κατεύθυνση (Επιστήμη Η/Υ, ή Πληροφορική ή Μηχανικών Η/Υ).
  2. Βασικές γνώσεις γλωσσών προγραμματισμού και βάσεων δεδομένων.
  3. Βασικές γνώσεις σχεδιασμού, υλοποίησης, ανάπτυξης/επίβλεψης και διαχείρισης σύγχρονων επικοινωνιακών δικτύων ενοποιημένων υπηρεσιών (δεδομένα, φωνή, video, web) και προηγμένων επικοινωνιακών τεχνολογιών (π.χ. Ethernet, FDDI, ATM, πρωτόκολλα TCP/IP).
  4. Καλές γνώσεις προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών.
  5. Πρακτική εμπειρία στα 3. και 4. θα συνεκτιμηθεί.
  6. Εμπειρία σε δρομολογητές, switches και διαχείριση σε περιβάλλον, SNMP, Unix, X11, Windows-NT θα συνεκτιμηθεί.
  7. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.
 2. Διαχείριση έργου:
  1. Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με σχετική κατεύθυνση.
  2. Εμπειρία στη σύνταξη προδιαγραφών, διακηρύξεων και συμβάσεων δικτυακών έργων θα συνεκτιμηθεί.
  3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.

Η παραπάνω αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί σε φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας με το ΚΛΔΔ του ΑΠ.Θ.» ή να αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην οποία θα αναγράφεται η παραπάνω ένδειξη το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 29/5/2000 στη διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου,
κτίριο Βιολογίας 1ος όροφος,
Τ.Θ. 888, Τ.Κ. 54006, Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες: κα. Αγγελική Μαργαρίτη τηλ. 231 0 998435 fax 231 0 998492

Οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί. Θα εξετασθούν και αιτήσεις αποφοίτων ισοδυνάμων σχολών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής.