Νέα Υπηρεσία Μηχανής Αναζήτησης Πληροφοριών Ιστού (Search Engine)

Οι μηχανές αναζήτησης πληροφοριών ιστού (search engines) δίνουν τη δυνατότητα:

  • αναζήτησης πληροφοριών ιστού ΑΠΘ
       
    Η μηχανή αναζήτησης πληροφοριών ιστού ΑΠΘ παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και άντλησης πληροφοριών από οποιονδήποτε εξυπηρέτη ιστοσελίδων (web server) μέσα στο ΑΠΘ (διεύθυνση της μορφής http://...auth.gr).Επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε σελίδες που φιλοξενούνται σε κάποιον web server μέσα στο ΑΠΘ χρησιμοποιώντας απλά λέξεις - κλειδιά που περιγράφουν τη ζητούμενη πληροφορία.

  • αναζήτησης σελίδων χρηστών
       
    Η μηχανή αναζήτησης σελίδων χρηστών του ΑΠΘ παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και άντλησης πληροφοριών για χρήστες που διατηρούν λογαριασμό στο ΚΛΔΔ και έχουν αναπτύξει προσωπική σελίδα στον εξυπηρέτη ιστοσελίδων χρηστών users.auth.gr. Οι προσωπικές ιστοσελίδες χρηστών είναι διαθέσιμες από όλο το Internet στη διεύθυνση http://users.auth.gr/username, όπου username είναι το όνομα χρήστη που έχει παραχωρήσει το ΚΛΔΔ. Επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε σελίδες άλλων χρηστών χρησιμοποιώντας απλά το επίθετο ή την e-mail διεύθυνσή τους ή λέξεις - κλειδιά που περιγράφουν τη ζητούμενη πληροφορία.

Οδηγίες & Κανονισμοί

Τεχνική Περιγραφή

Το σύστημα που προσφέρει την υπηρεσία έχει λειτουργικό σύστημα Solaris 2.7 και προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης μέσω του προγράμματος ht://Dig έκδοση 3.1.5. Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης στα αγγλικά και στα ελληνικά.