Υποστήριξη υπηρεσιών multicasting (MBONE) για τους dialup χρήστες (σύνδεση μέσω τηλεφώνου) του Α.Π.Θ.