Νέα Υπηρεσία Προσωπικού Αποθηκευτικού Χώρου & Φιλοξενίας Προσωπικών Ιστοσελίδων

Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου πληροφορεί τους χρήστες του Δικτύου Δεδομένων ΑΠΘ για την διάθεση δύο νέων υπηρεσιών:

  1. Φιλοξενία Προσωπικών Ιστοσελίδων Χρηστών (web pages)
    Κάθε χρήστης που διαθέτει λογαριασμό πρόσβασης από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου Δεδομένων μπορεί πλέον να χειρίζεται τις προσωπικές του ιστοσελίδες, οι οποίες δημοσιεύονται στη διεύθυνση http://users.auth.gr/
  2. Υπηρεσία Προσωπικού Αποθηκευτικού Χώρου (home)
    Επιπλέον, κάθε χρήστης μπορεί να εκμεταλλεύεται τον προσωπικό αποθηκευτικό χώρο του (home) για προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά μεταξύ υπολογιστών των αρχείων δεδομένων του (e-mail μηνυμάτων, εγγράφων, κ.λ.π.). Με αυτό τον τρόπο προσφέρεται καλύτερη υποστήριξη σε κινητικούς χρήστες που απολαμβάνουν υπηρεσίες δικτύου μέσω διαφορετικών σταθμών εργασίας, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να κάνουν διαθέσιμα τέτοια αρχεία και σε συνεργάτες τους μέσα από τις προσωπικές τους ιστοσελίδες.

Οι οδηγίες και ο κανονισμός χρήσης αυτών των υπηρεσιών είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση Κανονισμός Χρήσης Προσωπικών Ιστοσελίδων και Αποθηκευτικού Χώρου

Οι παραπάνω υπηρεσίες δεν απαιτούν την εγκατάσταση επιπλέον λογισμικού στον υπολογιστή σας, αν έχετε σύγχρονες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων Windows και MacOS. Η συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις εξασφαλίζεται αν ακολουθήσετε τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης σε αυτή τη διεύθυνση.

Η πολύμηνη προετοιμασία που έχει κάνει το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου διασφαλίζει την ευχρηστία και την ασφάλεια πρόσβασης στις παραπάνω υπηρεσίες. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσα από εργαλεία που προσφέρονται από το λειτουργικό σύστημα που ήδη χρησιμοποιούν και χρήση λογαριασμού πρόσβασης που ήδη κατέχουν. Η μετάδοση των κωδικών χρήσης γίνεται με ασφαλή, κρυπτογραφημένη μέθοδο, που εξασφαλίζει την χρήση αυτών των υπηρεσιών από οπουδήποτε στο Internet χωρίς κίνδυνο διαρροής τους.