Αναβάθμιση της γραμμής σύνδεσης του ΑΠΘ σε 12Mbps

Αναβάθμιση της σύνδεσης του ΑΠΘ με το Internet

Το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης του Δικτύου Δεδομένων του Α.Π.Θ. ενημερώνει την πανεπιστημιακή κοινότητα ότι, στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων στους χρήστες του δικτύου υπηρεσιών, η κύρια σύνδεση του Πανεπιστημίου με το Internet αναβαθμίστηκε από τα 8 Mbps στα 12 Mbps.
Υπενθυμίζεται ότι η κύρια σύνδεση του Α.Π.Θ. γίνεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ - GRnet) και στα πλαίσια του προγράμματος GUNET.