Έναρξη λειτουργίας ασύρματης διασύνδεσης τοπικού δικτύου λυωμένων κτιρίων Παιδαγωγικού Τμήματος.