Λειτουργία της σελίδας αναζήτησης ηλεκτρονικών διευθύνσεων χρηστών.