Το ΚΛΔΔ απέκτησε Περιοχικό Αριθμό Κλήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες χρέωσης: www.ote.gr

 

Συνοψίζοντας, από τις 9.00 π.μ. στις 16/9/1999 θα ισχύουν τα παρακάτω:

Τηλέφωνα
Τύπος
κλήσης
Χρέωση ΟΤΕ
Αριθμός
γραμμών
Μέγιστη
ταχύτητα
σύνδεσης
Servers
Χρήστες
Χρόνος ανά
σύνδεση
Ημερήσιος χρόνος ανά χρήστη
Εβδομαδιαίος χρόνος ανά χρήστη
096515150
096515450
απλή
ISDN
ΠΕ.Α.Κ.
30
56K
64K
millennium
όλοι
1 ώρα
6 ώρες
21 ώρες
0310999500
απλή
κανονική
32
28.8Κ
dia-pythia
ΔΕΠ,
Μεταπτ.Φοιτητές,
Προσωπικό
απεριόριστος
0310999400
απλή
κανονική
32
33.6Κ
annex-poseidi
Προπτυχ.
Φοιτητές
απεριόριστος