Λειτουργία της αναζήτησης στοιχείων χρηστών μέσω πρωτοκόλλου LDAP.