Ολοκλήρωση καταγραφής κατόψεων ορόφων κτιρίων και πριζών δικτύου.