Ενημέρωση: Mail Server για τους χρήστες της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι χρήστες της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου Δεδομένων του ΑΠΘ θα πρέπει να χρησιμοποιούν για Incoming και Outgoing (SMTP) Mail Server αλλά και telnet host το όνομα:

mail.auth.gr ή mailhost.ccf.auth.gr

και όχι το όνομα ενός συγκεκριμένου υπολογιστή (δηλαδή όχι evia.ccf.auth.gr, ούτε 155.207.100.31) για να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δηλαδή, για σύνδεση μέσω telnet χρησιμοποιήστε:

telnet mail.auth.gr

telnet mailhost.ccf.auth.gr

Οι χρήστες που έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσβασης dial-up στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου έχουν ξεπεράσει τους 9.000. Ως εκ τούτου, έγινε απαραίτητη η αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης χρηστών. Εξαιτίας της αναβάθμισης αυτής η εξυπηρέτηση χρηστών στο Κέντρο δεν Θα είναι δυνατή για τις 8,9,10 Μαρτίου 1999.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.