Πιλοτική λειτουργία τεχνολογίας VoATM και συνδέσεις με άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα.