Λειτουργία του κορμού σε back-up σχήμα μεταξύ FDDI και ATM.