Προσλήψεις Προπτυχιακών Φοιτητών

ANAKOINΩΣH

Το Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου Δεδομένων Α.Π.Θ. προτίθεται να απασχολήσει 4 προπτυχιακούς φοιτητές από την Σχολή Θετικών Επιστημών και την Πολυτεχνική Σχολή ως εκπαιδευόμενους. Οι θέσεις περιλαμβάνουν εβδομαδιαία απασχόληση 15 ωρών και μεσοπρόθεσμα μπορούν να οδηγήσουν σε υποτροφία μετά από επιλογή.

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στα τελευταία 2 έτη των σπουδών τους και να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα. Γνώσεις και εμπειρία σε διαχείριση δικτύων και συστημάτων υπολογιστών είναι επιθυμητά αλλά όχι προαπαιτούμενα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν μέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 1999 σύντομο βιογραφικό σημείωμα και κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας στην γραμματεία της Επιτροπής Δικτύου (κ. Α. Μαργαρίτη, 1ος όροφος, κτίριο Βιολογίας).

Προσωπική συνέντευξη θα δοθεί στον ίδιο χώρο, στον υπεύθυνο του Κ.Λ.&Δ.Δ. κ. Π. Τζουνάκη σε ημέρα και ώρα που θα κοινοποιηθεί με την κατάθεση του Βιογραφικού σημειώματος.

Από την Επιτροπή Δικτύου Δεδομένων