Αλλαγή της 256Kbps back-up σύνδεσης του ΑΠΘ με το Internet μέσω ΟΤΕΝΕΤ.