Η υπηρεσία NTP (Network Time Protocol) που λειτουργεί στο Κέντρο εδώ και ένα μήνα αποκτά τη δική της σελίδα στο web server. Παρέχεται επίσης πλήρης τεκμηρίωση

Network Time Protocol (NTP)

Κάποιοι servers, χρησιμοποιώντας ειδικό hardware, επιτυγχάνουν ακρίβεια στο ρολόι του συστήματος που κυμαίνεται από μερικές δεκάδες μsec μέχρι 1-2 millisecond. To υλικό που χρησιμοποιείται από αυτούς τους servers είναι ταλαντωτές υψηλής ακρίβειας ή διεπαφές με ράδιο και δορυφορικά συστήματα (WWV, CHU, WWVB, MSF, DCF77, GOES, GPS). Μ' αυτό τον τρόπο, οι servers αυτοί "κρατούν" την Coordinated Universal Time (UTC) και ονομάζονται stratum-1 NTP servers.

Οι stratum-2 NTP servers, επικοινωνώντας σε μικρά τακτά χρονικά διαστήματα με τους stratum-1 NTP servers και ελέγχοντας την ποιότητα της πληροφορίας που λαμβάνουν από αυτούς, διορθώνουν με μικρά βήματα τη συχνότητα των ρολογιών τους και συγχρονίζονται με την UTC (χωρίς να κάνουν "άλματα" μέσα στο χρόνο).

Αξίζει να τονισθεί ότι η λειτουργία του πρωτοκόλλου είναι τέτοια που επιτρέπει στους clients να υπολογίζουν και να κρατούν την UTC και όχι να συγχρονίζονται απλώς με έναν μόνο server (ο οποίος μπορεί προς στιγμήν να έχει σχετικά μεγάλο σφάλμα).

Από τον Αύγουστο 1997, στο Α.Π.Θ. λειτουργεί επιτυχώς ένας stratum-2 NTP server, ο clock.auth.gr, λαμβάνοντας πληροφορία χρονισμού από τους stratum-1 NTP servers:

swisstime.ethz.ch
sombrero.cs.tu-berlin.de
faui45.informatik.uni-erlangen.de
ripebox.grnet.gr

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να συγχρονίζουν τα μηχανήματα τους με τον clock.auth.gr (αλλά όχι με τους servers του, για λόγους κοινής πολιτικής στο δίκτυο των NTP servers), εγκαθιστώντας το απαραίτητο λογισμικό στα μηχανήματά τους. Οι τελευταίες εκδόσεις του λογισμικού αυτού για Unix είναι διαθέσιμες στον κύριο Time Synchronization Web Server, ενώ υπάρχουν διάφορες εκδόσεις και για Windows NT (π.χ. Palisade NTP Sychronization) ή Windows 95/98/Me (π.χ. Time Synchronizer). Οδηγίες για την εγκατάσταση των προγραμμάτων παρέχονται μαζί με τα αντίστοιχα πακέτα. Οδηγίες για το πως να ρυθμίσετε τις βασικές λειτουργίες των παραπάνω προγραμμάτων παρέχονται τόσο για το περιβάλλον του Unix όσο και για το περιβάλλον των Windows NT και των Windows 9x.

Τα παραπάνω προγράμματα σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παρότρυνση για αποκλειστική χρήση αυτών. Aπλώς έχουν δοκιμαστεί από το Κ.Λ.Δ.Δ. και έχουν δουλέψει απροβλημάτιστα. Ο λόγος για τον οποίο αναφέρονται τα προγράμματα αυτά μαζί με τις οδηγίες ρύθμισής τους είναι ενδεικτικός για τα διάφορα προγράμματα που υπάρχουν.